Wzorcowanie urządzeń pomiarowych

Mierniki elektryczne, termometry, czujniki temperatury,
pH metry, przetworniki ciśnienia,
manometry, regulatory, rejestratory temperatury.

Świadectwo wzorcowania nawet w ciągu 24 godzin.