Polityka prywatności dla landing page kalibracja.aps.pl

Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna poważnie traktuje ochronę Państwa danych osobowych i postępuje ściśle z zasadami ich ochrony.

W związku z obowiązywaniem z dniem 25 maja 2018r Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A..

Administrator Danych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna (zwana dalej APS SA) z siedzibą w Białymstoku 15-257 przy ul. A. Mickiewicza 95F.
 2. Wszelkie informacje odnośnie realizacji przysługujących Państwu uprawnień można uzyskać kontaktując się pisemnie na adres firmy APS SA lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@aps.pl .

Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych

Państwa dane osobowe możemy wykorzystywać w następujących celach:

 1. prowadzenia korespondencji z Klientami, w szczególności udzielania odpowiedzi na wiadomości i zapytania Klientów i potencjalnych Klientów, np. kierowanych do Nas poprzez formularz kontaktowy na stronie lub za pośrednictwem naszego portalu społecznościowego Facebook (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes APS SA art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia 2016/679);
 2. w celu marketingu bezpośredniego, podstawą prawną którego jest uzasadniony interes APS S.A. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia 2016/679 i na który wyrażona została zgoda a jego realizacja może być wykonywana drogą pocztową, telefoniczną, email lub SMS w zależności od faktu, na którą drogę została wyrażona przez Państwa zgoda;
 3. dla celów: analitycznych i statystycznych, których przetwarzanie wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez APS SA art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia 2016/679;
 4. dla celów analitycznych i statystycznych w związku z zapisywaniem danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze strony www i aplikacji mobilnych, w tym tworzenia statystyk, odwiedzin witryny, monitorowania witryny, aby umożliwić pełne korzystanie ze strony oraz jej optymalizację obejmującą np. wyszukiwanie słów kluczowych. W tym celu przetwarzać będziemy takie dane jak adres IP, datę i czas serwera, informacja o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz (podstawa prawna: zgoda);
 5. w celu dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Państwa treściami na stronie, dostosowywania usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności na kalibracja.aps.pl (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes APS SA art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia 2016/679);
 6. w celach lepszego dostosowania oferty dla Klienta (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes APS SA art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia 2016/679);
 7. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (m. in. do realizacji zamówienia, którego u Nas dokonałeś, rozliczenia tego zamówienia, zapewnienia poprawnej jakości usług), (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r; ten akt prawny będziemy nazywać́ „RODO”, podstawę̨ tę będziemy nazywać́ w skrócie „wykonaniem umowy”);
 8. dla celów wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na APS SA na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia 2016/679;
 9. W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu APS SA, polegającego na ustaleniu/dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, którego podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes APS SA art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia 2016/679;

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, to pamiętaj, że możesz wycofać ją w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś.

Przechowywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe pozyskane za zgodą z formularza kontaktowego, tytułu korespondencji email, kontaktu telefonicznego, rozmowy „face to face”, umowy, umowy cywilno-prawnej lub innego stosunku cywilno-prawnego będą przetwarzane przez okres ich trwania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez APS SA. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. W przypadku formularza newsletter dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

Podanie danych jest dobrowolne lecz w przypadku odmowy podania danych niemożliwe będzie świadczenie usług.

Przekazywanie Danych Osobowych

Dane Osobowe mogą być powierzane do przetwarzania innym podmiotom, co wynika ze specyfiki działania landing page.

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
 2. podmiotom zapewniającym nam wsparcie w wykonywaniu usług, np. wysyłek mailingowych, obsłudze korespondencji;
 3. obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostepniającym nam narzędzia teleinformatyczne, dostawcom systemów informatycznych oraz usług IT;
 4. podmiotom świadczącym Nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
 5. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
 6. podmiotom prowadzącym działalność́ pocztową lub kurierską;
 7. podmiotom prowadzącym działalność́ płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
 8. podmiotom współpracującym z Nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną̨ się̨ administratorem danych;
 9. organom uprawnionym do otrzymania Twoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

 1. Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. APS SA prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną na adres firmy APS SA lub elektroniczną na adres email: iod@aps.pl .
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści przetwarzanych danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzanych danych osobowych.
 3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowanej oraz wykorzystywane w celach analitycznych i statystycznych dla potrzeb biznesowych w firmie APS SA.
 5. Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w przypadku kierowania do Państwa treści marketingowych w postaci marketingu bezpośredniego. APS SA prosi o kierowanie sprzeciwu drogą pisemną na adres firmy APS SA lub elektroniczną na adres email: iod@aps.pl .

Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na landing page.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pisemnie pod adresem Administratora Danych Osobowych: na adres firmy APS SA lub drogą elektroniczną na adres email: iod@aps.pl .